Verhaaltjessommen oefenen – groep 8

Start met oefenen
Verhaalsommen.nl - Voor het oefenen van verhaaltjessommen

Verhaaltjessommen oefenen voor de Cito-toets van groep 8

Waarom is het belangrijk om in groep 8 verhaaltjessommen te oefenenIn voorgaande schooljaren is de Cito-toets voor het leerlingvolgsysteem twee keer per schooljaar afgenomen. In groep 8 wordt deze tussentoets voor het leerlingvolgsysteem één keer afgenomen. Dit komt omdat in groep 8 ook de Centrale Eindtoets van Cito wordt afgenomen. Sommige scholen nemen de tussentoets voor het leerlingvolgsysteem al in november af, zodat de leerkracht de ontwikkeling goed in beeld heeft. De leerkracht analyseert de toets en gaat na welke categorieën onvoldoende beheerst worden. Het merendeel van de opgaven van de Cito-toets zijn verhaaltjessommen. Een veelgehoorde opmerking hierover is dat de Cito-toets rekenen erg talig is. Toch zijn deze verhaaltjessommen, ook wel redactiesommen genoemd, erg belangrijk. Rekenen is meer dan het oplossen van kale rekensommen. In kerndoel 26 staat dat kinderen hun rekenvaardigheden moeten kunnen toepassen op praktische situaties.

Oefen verschillende categorieën

In groep 8 worden eigenlijk dezelfde vaardigheden als in groep 7 getoetst. Er worden weinig nieuwe strategieën aangeboden. In groep 8 leren kinderen optellen en aftrekken tot 1.000.000. Cijferend en kolomsgewijs rekenen blijven belangrijke onderdelen. Breuken optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen komt veel aan bod. Bijvoorbeeld: Hoeveel soepkommen van ⅓ liter kun je vullen met een grote pan soep van 1 liter? In groep 8 oefenen kinderen met het omzetten van een kommagetal in een breuk en andersom. Verder oefenen ze met het omrekenen van lengte, gewicht en inhoud. Het gehele metrieke stelsel komt in groep 8 aan bod. Onze verhaaltjessommen zijn gemaakt met behulp van de tussendoelen en leerlijnen van SLO. Op onze website vind je leukste werkbladen om rekenen te oefenen.

Het begeleiden van kinderen uit groep 8

Sommige kinderen ervaren spanning bij het maken van toetsen. Ook zijn er kinderen die niet goed weten hoe ze een verhaaltjessom moeten aanpakken. In deze gevallen is het raadzaam om een paar voorbeeldopgaven met een kind te maken. Ons stappenplan is een fijn hulpmiddel. Geef eerst een duidelijk voorbeeld. Werk stapsgewijs en verwoord hardop de denkstappen. Begin met het voorlezen van de som en het bekijken van het plaatje. Het is van belang om de sleutelwoorden te markeren. Sleutelwoorden zijn begrippen zoals ‘toename’ en ‘verschil’. Dit helpt kinderen de context om te zetten tot een bewerking. Als de som op papier staat, maakt het kind een plan om de som uit te rekenen. Stimuleer het kind om hulpmiddelen te gebruiken, bijvoorbeeld een verhoudingstabel. De laatste stap is het controleren van de som. Laat een kind bijvoorbeeld bedenken of het gegeven antwoord logisch is.

Kies jouw groep en start met oefenen van verhaaltjessommen