Verhaaltjessommen oefenen – groep 5

Start met oefenen
Verhaalsommen.nl - Voor het oefenen van verhaaltjessommen

Verhaaltjessommen oefenen voor de Cito-toets van groep 5

Waarom is het belangrijk om in groep 5 verhaaltjessommen te oefenen? De Cito-toets wordt twee keer in een schooljaar afgenomen. Niveau M5 wordt in het midden van het schooljaar afgenomen en niveau E5 aan het einde van het schooljaar. Deze toets is een meetinstrument om de rekenontwikkeling van een kind in kaart te brengen en te volgen. De leerkracht analyseert de toets en gaat na welke categorieën nog onvoldoende beheerst worden. Het merendeel van de opgaven van de Cito-toets zijn verhaaltjessommen. Bij verhaaltjessommen, ook wel redactiesommen genoemd, is de som verwerkt in een verhaaltje. Dat kan lastig zijn, omdat er veel informatie in het verhaaltje staat. Verhaaltjessommen komen ieder schooljaar aan bod en het is daarom belangrijk om veel te oefenen.

Oefen verschillende categorieën

In groep 5 worden de getallen waar kinderen mee rekenen groter. Zo leren kinderen bijvoorbeeld optellen en aftrekken tot 1000. Verder oefenen kinderen in groep 5 met het nog sneller uitrekenen van tafels en leren ze deelsommen uitrekenen. In dit schooljaar leren kinderen sommen als ‘900 + 900 = 1800’ uitrekenen door te denken aan ‘9 + 9 = 18’. In groep 4 leren kinderen om hele uren, halve uren en kwartieren te lezen op de analoge klok. In groep 5 komen hier minuten en seconden bij. Daarnaast leren kinderen in groep 5 de digitale klok te lezen. Alle onderdelen kunnen gepresenteerd worden als een verhaaltjessom. Wij maken gebruik van de tussendoelen en leerlijnen (TULE) bij het schrijven van verhaaltjessommen, met als doel om aan te sluiten bij de leerdoelen van ieder schooljaar. Op deze website kun je verhaaltjessommen oefenen en gratis lesmateriaal downloaden (werkvormen en werkbladen).

Het begeleiden van kinderen uit groep 5

Het is raadzaam om met een vast stappenplan te werken bij het oplossen van een verhaaltjessom. De eerste stap is het lezen van het verhaal en het onderstrepen van sleutelwoorden. Sleutelwoorden kunnen aangeven welke bewerking bij het verhaal hoort. Voorbeelden van sleutelwoorden zijn: toename, verschil, totaal en overhouden. De tweede stap is het bepalen van de soort som, het opschrijven en het tekenen van de som. Daarna wordt er nagedacht over hoe de som uitgerekend moet worden. Bijvoorbeeld met een getallenlijn, tekening of een tabel. Vervolgens wordt de som uitgerekend en gecontroleerd. Kan het antwoord kloppen? Doe de stappen eerst zelf voor. Hoe meer een kind oefent, hoe minder hulp er nodig zal zijn. 

Kies jouw groep en start met oefenen van verhaaltjessommen