Verhaaltjessommen oefenen – groep 6

Start met oefenen
Verhaalsommen.nl - Voor het oefenen van verhaaltjessommen

Verhaaltjessommen oefenen voor de Cito-toets van groep 6

Waarom is het belangrijk om in groep 6 verhaaltjessommen te oefenen? De Cito-toets rekenen wordt ieder schooljaar twee keer afgenomen. In groep 6 wordt op de helft van het schooljaar de M6 toets afgenomen en aan het einde van het schooljaar de E6 toets. Deze toetsen zijn bedoeld om de rekenontwikkeling van een kind te meten en te volgen. Het resultaat laat de leerkracht zien welke categorie een kind al goed beheerst en welke minder. Op basis van de resultaten en observaties richt de leerkracht het onderwijsprogramma in. Verhaaltjessommen, ook wel redactiesommen genoemd, vormen een belangrijk onderdeel van de Cito-toets. Bij verhaaltjessommen speelt taal een belangrijke rol en dit kan lastig zijn. Je kunt verhaaltjessommen niet uit het hoofd leren, maar oefenen helpt wel.

Oefen verschillende categorieën

Kinderen in groep 6 leren rekenen met grotere getallen. Ze leren optellen en aftrekken tot 100.000. Ook leren ze dat een miljoen een getal is met zes nullen. In groep 6 herhalen kinderen de keer- en deelsommen (met en zonder rest). Daarnaast leren ze ook met grotere getallen vermenigvuldigen. Verder is het omrekenen van lengtematen een belangrijk onderdeel. Daarnaast krijgen kinderen in groep 6 les in breuken. Ze leren breuken plaatsen op een getallenlijn, breuken vereenvoudigen en rekenen met decimale getallen (kommagetallen). Het is ons doel om onze verhaaltjessommen zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de lesstof van groep 6. Daarom maken wij gebruik van de tussendoelen en leerlijnen (TULE) van SLO. Op onze website kunnen kinderen gratis verhaaltjessommen oefenen en bieden wij aanvullend lesmateriaal aan (werkvormen en werkbladen). 

Het begeleiden van kinderen uit groep 6

Scoort een kind anders dan op de methodetoetsen? Weet een kind niet hoe hij de vragen van de Cito-toets moet aanpakken? Is er sprake van spanning bij toetsen? Dan kan het helpen om te oefenen. Door het maken van voorbeeldopgaven volgens een vast stappenplan, kan een kind een stuk zelfverzekerder worden. De eerste stap is het lezen van de som en het markeren van sleutelwoorden. Sleutelwoorden kunnen helpen de juiste bewerking toe te passen. ‘Toename’, ‘verschil’ en ‘minder dan’ zijn voorbeelden van sleutelwoorden. De tweede stap is het opschrijven en/of tekenen van de som. Daarna moet de som uitgerekend en gecontroleerd worden. Het is belangrijk om de stappen eerst voor te doen. Het stappenplan en de sleutelwoorden kun je hier downloaden.

Kies jouw groep en start met oefenen van verhaaltjessommen