Verhaaltjessommen oefenen – groep 4

Start met oefenen
Verhaalsommen.nl - Voor het oefenen van verhaaltjessommen

Verhaaltjessommen oefenen voor de Cito-toets van groep 4

Waarom is het belangrijk om in groep 4 verhaaltjessommen te oefenen? In groep 4 wordt tweemaal per jaar een Cito-toets afgenomen. Halverwege het schooljaar wordt de M4 toets afgenomen en aan het eind van het schooljaar de E4 toets. Deze toetsen worden afgenomen om de rekenontwikkeling van een kind te meten en te volgen. De Cito-toets kent verschillende categorieën, waardoor de leerkracht kan zien welke categorieën nog onvoldoende beheerst worden. De Cito-toets rekenen bestaat voornamelijk uit verhaaltjessommen in plaats van kale rekensommen. Bij verhaaltjessommen, ook wel redactiesommen genoemd, speelt taal een belangrijke rol. Om die reden is het oplossen van een verhaaltjessom vaak moeilijker dan het oplossen van een kale rekensom. Veel oefenen helpt! Lees hieronder welke categorieën aan bod komen in groep 4 en hoe je kinderen uit groep 4 kunt begeleiden bij het maken van een verhaaltjessom. 

Oefen verschillende categorieën

In groep 4 oefenen kinderen met het vlot uitrekenen van sommen tot twintig. Kinderen leren ook optellen en aftrekken tot honderd. Ze leren de analoge klok aflezen (hele uren, halve uren en kwartieren) en leren rekenen met geld. Daarnaast starten kinderen in groep 4 met het oefenen van keersommen. Al deze onderdelen kunnen voorkomen in een redactiesom voor groep 4. Om onze redactiesommen zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de leerdoelen van groep 4, maken wij gebruik van de tussendoelen en leerlijnen (TULE) van SLO. Het is belangrijk om op verschillende manieren te oefenen voor de Cito-toets. Iedereen leert immers op een andere manier. Op onze website kunnen kinderen gratis verhaaltjessommen oefenen, maar staat ook aanvullend lesmateriaal (werkvormen en werkbladen) dat aansluit bij de lesstof van groep 4. Dit lesmateriaal kan gratis gebruikt worden door leerkrachten, ouders en remedial teachers.

Het begeleiden van kinderen uit groep 4

Het werken via een vast stappenplan helpt kinderen leren hoe ze een verhaaltjessom moeten aanpakken. Start met het hardop lezen van de som en het bekijken van het plaatje. Markeer belangrijke begrippen en sleutelwoorden. Sleutelwoorden zijn begrippen zoals ‘toename’, ‘verschil’ en ‘totaal’. Het markeren van sleutelwoorden helpt een kind de context om te zetten tot een bewerking. Een tekening maken van de context kan een kind ook helpen om tot een bewerking te komen. Als de som op papier staat, denkt het kind na over hoe de som uitgerekend moet worden en rekent deze uit (bijvoorbeeld met een getallenlijn of een tabel). Tot slot is het belangrijk dat een kind de som controleert. Laat het kind bijvoorbeeld bedenken of het een logisch antwoord is. Het kan een kind ook helpen om na te denken over andere mogelijke manieren om de som uit te rekenen. 

Kies jouw groep en start met oefenen van verhaaltjessommen