Werkbladen voor Google Sheets

Op deze pagina vind je werkbladen voor Google Sheets. Deze werkbladen zijn volledig online, waardoor je geen papier verspilt. Je kunt de werkbladen met kinderen delen via Google Drive, bijvoorbeeld op Google Classroom. Ieder document bevat vijf werkbladen. Dit betekent dat je slechts één keer hoeft te delen, maar dat kinderen er wel vijf keer mee kunnen werken. Kinderen rekenen de sommen uit, zetten hun antwoorden in de groene vakken en drukken op enter. Bij een goed antwoord verschijnt er een stukje van de tekening. Bij een fout antwoord blijven de vakjes wit. Zo weten kinderen meteen of ze het goed hebben gedaan. Je kunt wekelijks een werkblad op de weektaak zetten of de werkbladen inzetten als leerzame klaaropdracht! 

rekenen werkbladen

Google Sheets

Optellen en aftrekken tot 20

rekenen werkbladen

Google Sheets

Grote keersommen (TE x TE)

Rekenen werkbladen

Google Sheets

Optellen en aftrekken tot 100

rekenen werkbladen

Google Sheets

Grote keersommen (E x TE)

Werkbladen rekenen

Google Sheets

Grote keersommen (TE x TE)