Werkbladen rekenen voor groep 7

Op deze pagina vind je handige werkbladen en werkboekjes voor groep 7 om te oefenen met rekenen. Ons lesmateriaal omvat diverse soorten rekenopgaven, zoals redactiesommen en keersommen. Deze werkbladen zijn niet alleen nuttig voor in de klas of op de weektaak, maar kunnen ook als huiswerk ingezet worden. We hebben ons best gedaan om het lesmateriaal uitdagend en interessant te maken, zodat kinderen het rekenen als leuk ervaren. Onze werkbladen en werkboekjes zijn helemaal gratis. We voegen regelmatig nieuw lesmateriaal toe, dus vergeet niet ons te volgen op Facebook om altijd als eerste op de hoogte te zijn!

Werkblad

Geheime tekening

Breuken aftrekken

Werkblad groep 7

Geheime tekening

Breuken en percentages

Werkbladen kerst

Verhaaltjessommen M7

Geheime tekening

Werkblad

Geheime tekening

Breuken optellen

Werkblad Sinterklaas

Geheime tekening

Procenten en kommagetallen

Werkblad breuken vergelijken

Geheime tekening

Breuken vergelijken

Verhaaltjessommen E7

Geheime tekening

Geheime tekening

Breuken vereenvoudigen

Verhaaltjessommen M7

Geheime tekening

Werkvormen rekenen voor groep 7

Hieronder vind je een aantal werkvormen voor rekenen die speciaal ontworpen zijn voor groep 7. Door actieve werkvormen in te zetten, blijven kinderen betrokken bij de rekenles. Ze worden actief gestimuleerd om na te denken en onthouden de leerstof daardoor beter. Daarnaast zorgen werkvormen ervoor dat kinderen op een interactieve manier bezig zijn met rekenen. Door samen te werken aan opdrachten, kunnen leerlingen van elkaar leren en elkaar ondersteunen.