Verhaaltjessommen oefenen – groep 3

Start met oefenen
Verhaalsommen.nl - Voor het oefenen van verhaaltjessommen

Verhaaltjessommen oefenen voor de Cito-toets van groep 3

Waarom is het belangrijk om in groep 3 verhaaltjessommen te oefenen? Er wordt in groep 3 twee keer per jaar een Cito-toets afgenomen. Het eerste toetsmoment is halverwege het schooljaar en het tweede toetsmoment is aan het einde van het schooljaar. Het doel van deze Cito-toetsen is het meten en volgen van de ontwikkeling van kinderen. De leerkracht analyseert de toetsresultaten en stemt het onderwijs hierop af. Halverwege het schooljaar komen er op de Cito-toets voornamelijk plaatjessommen voor.
Op de Cito-toets aan het einde van het schooljaar komen meer verhaaltjessommen voor. Verhaaltjessommen, ook wel redactiesommen genoemd, kunnen lastig zijn voor kinderen. Hoe komt dat toch? Voor het oplossen van een verhaaltjessom zijn veel vaardigheden nodig. Taal speelt bijvoorbeeld een grote rol.

Oefen verschillende categorieën

Telactiviteiten zijn in de eerste helft van het schooljaar een belangrijk onderdeel van de rekenles. Kinderen leren getallen schrijven en oefenen met begrippen als ‘erbij’ en ‘eraf’. De tweede helft van het schooljaar maken de kinderen kennis met plus (+) en min (-). Het vlot uit kunnen rekenen van sommen tot 10 is een belangrijk doel in groep 3. Daarnaast leren de kinderen hele en halve uren aflezen op de klok.
De verschillende categorieën kunnen voorkomen in een verhaaltjessom. Dit kan een stuk lastiger zijn dan het oplossen van een kale rekensom, omdat de kinderen zelf een juiste bewerking moeten toepassen.
Het is ons streven zo goed mogelijk aan te sluiten bij de tussendoelen en leerlijnen van SLO. Kinderen kunnen op onze website gratis oefenen en mogen achteraf een rekenspelletje spelen. Verder bieden wij gratis werkvormen en werkbladen aan voor leerkrachten.

Het begeleiden van kinderen uit groep 3

In groep 3 krijgen kinderen voor het eerst te maken met verhaaltjessommen. Wij raden een gestructureerde, vaste aanpak aan. Voor sommige kinderen is het fijn om, thuis of op school, extra te oefenen. Op onze website kun je een gratis stappenplan downloaden om kinderen hierbij te begeleiden. Het werken via een vast stappenplan kan zorgen voor houvast en vertrouwen. Stap 1 is het lezen van het verhaal en het onderstrepen van sleutelwoorden zoals ‘helft’ en ‘bij elkaar’. Dit kan helpen bij het omzetten van de context in een bewerking. Stap 2 is het bepalen van de som en deze opschrijven. Het kan helpen om een tekening te maken van de som. Stap 3 is het uitrekenen van de som. Stap 4 is het controleren van de som. Klik hier om het stappenplan te downloaden. 

Kies jouw groep en start met oefenen van verhaaltjessommen