Werkbladen kerst rekenen

Welkom op onze pagina met kerst werkbladen voor rekenen! Hier vind je een verzameling kerst werkbladen die speciaal zijn ontworpen om rekenvaardigheden te verbeteren. Of je nu redactiesommen wilt oefenen of de basisbeginselen zoals keersommen onder de knie wilt krijgen, we hebben diverse werkbladen beschikbaar om aan verschillende behoeften te voldoen. We bieden niet alleen werkbladen, maar ook praktische werkvormen die leerkrachten kunnen integreren in hun lesmethoden. Er zijn werkbladen voor groep 3 t/m 8. De werkbladen sluiten aan bij het niveau van de Cito halverwege het schooljaar. Maak rekenen tijdens de kerstperiode leuk en leerzaam! Als eerste op de hoogte zijn van nieuw lesmateriaal? Volg ons op Facebook en Pinterest.

Werkbladen redactiesommen

Met onderstaande werkbladen kun je verhaaltjessommen oefenen in de klas. De kinderen rekenen de verhaaltjessommen uit en omcirkelen het goede antwoord. Daarna geven ze de letter van de vraag de goede kleur. Er komt een kerst tekening tevoorschijn. Super leerzaam en leuk! 

Werkblad M4

Kerst

Werkblad M5

Kerst

Werkblad M6

Kerst

Werkblad M7

Kerst

Werkblad M8

Kerst

Kleuren op code kerst

Met het werkblad ‘Kleuren op code’ oefenen kinderen rekenen op een leuke manier. De kinderen rekenen de sommen uit en als ze het antwoord weten, kijken ze naar de tabel. Daarin staat welke kleur past bij dat antwoord. Ze geven dan het vakje de juiste kleur. Door dit te doen voor alle sommen, komt er beetje bij beetje een mooie tekening tevoorschijn. 

Werkbladen kerst

Kleuren op code

Sommen tot 20

Werkbladen kerst

Kleuren op code

Keersommen

Werkbladen kerst

Kleuren op code

Optellen tot 1.000

Werkvormen zoek iemand die

De werkvorm ‘Zoek iemand die’ is geschikt om verhaaltjessommen te oefenen. Wij bieden deze werkvorm aan voor groep 4 t/m 8. De kinderen lopen de klas, vormen een tweetal en lossen een redactiesom voor elkaar op. Op het werkblad is ruimte voor kinderen om hun denkstappen op te schrijven of een tekening te maken van de som.

Zoek iemand die M4

Kerst

Zoek iemand die M5

Kerst

Zoek iemand die M6

Kerst

Zoek iemand die M7

Kerst

Zoek iemand die M8

Kerst

Google Sheets kerst

Hieronder vind je online kerst werkbladen voor Google Sheets. Deze werkbladen kun je delen met kinderen via Google Drive, bijvoorbeeld op Google Classroom. Elk document bevat drie werkbladen. Dit betekent dat je maar één keer hoeft te delen, maar kinderen er wel vijf keer mee kunnen oefenen. Ze lossen rekensommen op, zetten de antwoorden in de groene vakken en drukken op enter. Als het antwoord correct is, verschijnt er een stukje van de tekening. Bij een fout antwoord blijven de vakjes wit. Zo weten kinderen meteen of ze het goed hebben gedaan. Je kunt wekelijks een werkblad toevoegen aan de weektaak of de werkbladen gebruiken als een leerzame start- of klaaropdracht! 

Werkbladen rekenen kerst

Google Sheets

Grote keersommen (E x TE)

Werkbladen rekenen kerst

Google Sheets

Grote keersommen (TE x TE)