Verhaaltjessommen oefenen – groep 7

Start met oefenen
Verhaalsommen.nl - Voor het oefenen van verhaaltjessommen

Verhaaltjessommen oefenen voor de Cito-toets van groep 7

Waarom is het belangrijk om in groep 7 verhaaltjessommen te oefenenOp de basisschool wordt twee keer per schooljaar de Cito-toets rekenen afgenomen. Een Cito-toets halverwege het schooljaar (M7) en een Cito-toets aan het einde van het schooljaar (E7). Aan het einde van groep 7 maken veel kinderen de Entreetoets. De Cito-toets is een middel om de rekenontwikkeling van een kind te volgen. De leerkracht volgt de groei die kinderen doormaken en stemt het onderwijs hierop af. Verhaaltjessommen, ook wel redactiesommen genoemd, komen veel voor op de Citotoets. Dit soort sommen kunnen lastig zijn, omdat taal een belangrijke rol speelt. Kinderen moeten er zelf achter komen welke bewerking bij het verhaal hoort.

Oefen verschillende categorieën

Kinderen leren in groep 7 optellen en aftrekken tot 1.000.000. Ze leren sommen cijferend en kolomsgewijs uitrekenen. In groep 6 hebben de kinderen kennis gemaakt met breuken. In groep 7 leren kinderen breuken optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Bijvoorbeeld: hoeveel glazen van ¼ liter kun je vullen met een fles van 1 liter? Daarnaast leren kinderen dit schooljaar een breuk om te zetten in een kommagetal en andersom. De relatie tussen breuken, procenten en kommagetallen komt dus aan bod. Verder leren kinderen in groep 7 het volledige metrieke stelsel. Dit is een globaal overzicht van de leerstof, gebaseerd op de tussendoelen en leerlijnen (TULE) van SLO. Ook de verhaaltjessommen op onze website zijn hierop gebaseerd. Zo proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de lesstof van groep 7.
Kinderen kunnen op onze website gratis verhaaltjessommen oefenen en wij bieden aanvullend lesmateriaal aan (werkvormen en werkbladen). 

Het begeleiden van kinderen uit groep 7

Het kan zijn dat een kind niet goed weet hoe de vragen van de Cito-toets aangepakt moeten worden. Een kind kan ook spanning ervaren bij het maken van toetsen. Je kunt kinderen op school of thuis kennis laten maken met de vraagstelling van de Cito-toets. Dit kan door volgens een vast stappenplan een paar voorbeeldopgaven te maken. Het stappenplan en de sleutelwoorden kunnen daarbij helpen. Het uitrekenen van een verhaaltjessom via het stappenplan kost even tijd, maar zal steeds sneller gaan. Doe de stappen eerst hardop voor. Benoem de verschillende stappen en voer ze uit. Voer de stappen daarna samen met het kind uit. Blijf de stappen benoemen bij het uitvoeren. Denk hardop! Daarna mag het kind zelf proberen. Stimuleer het hardop denken en stel vragen.

Kies jouw groep en start met oefenen van verhaaltjessommen